Introductie

Introductie

Van 1901 tot 1972 leefde in Friesland Paulus Folkertsma. Hij was onderwijzer aan de lagere school te Aldeboarn, bestuurslid van meerdere maatschappelijke en kerkelijke organisaties, maar bovenal was hij componist Mede door de grote bescheidenheid van Folkertsma is in Friesland, maar zeker ook daarbuiten, te weinig over deze markante musicus bekend.

Wij hopen door deze website een bijdrage te leveren aan de nagedachtenis van deze componist en aan het vergroten van de bekendheid van en daaruit voortvloeiend de waardering voor zijn werk.

Vragen, aanvullingen en commentaar op deze website zijn welkom. Musici die belangstelling hebben voor de genoemde werken, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Paulus Folkertsma Stichting.


Ook in 2021 heeft de voortdurende coronapandemie er voor gezorgd dat er weinig mogelijk
was om culturele activiteiten te organiseren.

We hopen dat het komende jaar weer meer mogelijk zal zijn. Het jaar 2022 is namelijk ook een bijzonder jaar, het is 50 jaar geleden dat Paulus Folkertsma is overleden. We zijn als bestuur van de stichting inmiddels aan het nadenken op welke wijze wij hier aandacht aan kunnen besteden. We willen dat jaar in ieder geval niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Naar het Nieuwsarchief.