Image 01

Introductie

Van 1901 tot 1972 leefde in Friesland Paulus Folkertsma. Hij was onderwijzer aan de lagere school te Aldeboarn, bestuurslid van meerdere maatschappelijke en kerkelijke organisaties, maar bovenal was hij componist. Mede door de grote bescheidenheid van Folkertsma is in Friesland, maar zeker ook daarbuiten, te weinig over deze markante musicus bekend.

Wij hopen door deze website en bijdrage te leveren aan de nagedachtenis van deze componist en aan het vergroten van de bekendheid van en daaruit voortvloeiend de waardering voor zijn werk.

Vragen, aanvullingen en commentaar op deze website zijn welkom. Musici die belangstelling hebben voor de genoemde werken, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Laatste nieuws: Concert met liederen van Paulus Folkertsma gaat niet door!

Op zondag 21 november 2021 zouden Johan Bijhold, piano en Netty Otter, alt een concert in de Hervormde kerk van Haskerhorne geven met liederen van Paulus Folkertsma. In verband met de nieuwe corona maatregelen gaat dit vooralsnog niet door. Zodra een nieuwe datum bekend is zullen wij dat hier vermelden.

Ga naar het  Nieuwsarchief