Introductie

Introductie

Van 1901 tot 1972 leefde in Friesland Paulus Folkertsma. Hij was onderwijzer aan de lagere school te Aldeboarn, bestuurslid van meerdere maatschappelijke en kerkelijke organisaties, maar bovenal was hij componist Mede door de grote bescheidenheid van Folkertsma is in Friesland, maar zeker ook daarbuiten, te weinig over deze markante musicus bekend.

Wij hopen door deze website een bijdrage te leveren aan de nagedachtenis van deze componist en aan het vergroten van de bekendheid van en daaruit voortvloeiend de waardering voor zijn werk.

Vragen, aanvullingen en commentaar op deze website zijn welkom. Musici die belangstelling hebben voor de genoemde werken, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Paulus Folkertsma Stichting.

Uitzending Concertzender

Op dinsdag 17 oktober was op de Concertzender de rubriek Kroniek van de Nederlandse Muziek geheel gewijd aan werk van Paulus Folkertsma. U kunt dit programma HIER alsnog terugluisteren.

Naar het Nieuwsarchief.

Zoals wij al eerder hebben gemeld hebben wij het initiatief genomen om een ​​bronzen buste van Paulus Folkertsma op een sokkel te realiseren in Aldeboarn.

Er is veel overleg geweest, beeldhouwer Ben van der Geest heeft opdracht gehad voor een ontwerp en heeft de buste, aan de hand van vele foto’s, in klei vorm gegeven.

Er is een crouwdfundings-actie gestart en er zijn subsidies aangevraagd bij diverse instanties, waar positief op is gereageerd. We hebben inmiddels de financiering voor het beeld rond, met dank aan alle gevers!

Inmiddels is het ontwerp bij de bronsgieter en is de definitieve versie van de buste in de maak.

Dit is een ingewikkeld en langdurig proces en het zal niet eerder dan begin van het komende jaar zo ver zijn, dat de buste klaar is en geplaatst kan worden.

Ontwerp van het beeld