Biografie

Biografie

Paulus Folkertsma werd op 15 januari 1901 geboren te Wommels. In 1906 verhuisde het gezin naar Berlikum, waar hij zijn eerste vioollessen kreeg van de plaatselijke onderwijzer. Op 14-jarige leeftijd ging Paulus Folkertsma naar de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht.
Vanaf dat moment kreeg de muziek een steeds grotere betekenis in zijn leven en schreef hij zijn eerste composities. Hij sloot zijn studie af met het behalen van de onderwijzersakte.
Na tijdelijke aanstellingen in Leeuwarden en Sondel werd hij benoemd aan de openbare lagere school te Aldeboarn, waar hij meer dan 40 jaar als onderwijzer werkzaam bleef.
In 1956 trouwde hij met de Weense Helga Khek; zij kregen 4 kinderen. Paulus Folkertsma overleed op 4 mei1972 in Aldeboarn.

Als componist was Paulus Folkertsma autodidact.
Een autodidact, die zich de kunst van het componeren, gedreven door een grote wetenschappelijke belangstelling, niet aflatend enthousiasme en een natuurlijke aanleg, met ijzeren wil meester maakte.

Sinds Jaques Vredeman is Paulus Folkertsma ongetwijfeld de belangrijkste componist die Friesland heeft voortgebracht.

Paulus Folkertsma heeft 77 officiële opusnummers nagelaten, het werkelijke aantal bedraagt meer dan honderd.
Het gaat daarbij om orgelwerken, liederen, werken voor symfonie-orkest, cantates, operettes en kamermuziek voor de meest uiteenlopende bezettingen.
Het is niet eenvoudig Folkertsma’s stijl te beschrijven. Modern is zijn muziektaal allerminst. Hij wist dat zelf ook heel goed. In een dankwoord, door hem uitgesproken in 1971, tijdens een concert ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag, benadrukte Paulus Folkertsma dat hij, ondanks de grote ontwikkeling die de muziek in de 20e eeuw had doorgemaakt, romanticus pur sang gebleven was.
Hij wilde er mee aangeven, dat hij is beïnvloed door J.S.Bach en de Weense klassieken en dat de muziektaal van de impressionisten en lateren aan hem voorbij is gegaan.
Zijn werk getuigt van een innerlijke spanning en emotionaliteit, die hij in zijn muziek “onder beheersing” wilde brengen.
Dat hij sterk in de traditie wortelt wil evenwel niet zeggen dat zijn werk niet iets eigens bevat, in zijn liederen zijn passages te vinden, die gerekend kunnen worden tot het meest bezielde, ooit op een Friese tekst gecomponeerd.

Klik HIER voor een video over Paulus Folkertsma

Fragment uit uitzending diskotabel