Lijst van composities

Lijst van composities

Orkestwerken:

Fjouwer Amerijen op. 3 (1924)
Eerste Orkest Suite Vierde Orkest Suite -30 stemmen- op. 31 (1932)
Symphonisch Gedicht Skiermûntseach -32 stemmen en strijkkwartet- op. 35A (1933)
Symphonisch Gedicht Skiermûntseach -18 stemmen- op. 35B (1949)
Divertimento in C groot -18 stemmen- op. 55 (1953)
Wals uit “De schatten van de Lutine” -24 stemmen- op. 20 (1931)
Ouverture “In Honorem Bolsvardiæ” -18 stemmen- op. 58 (1953)
In Memoriam Karst Dijkstra -17 stemmen- op. 53 (1951)
Suite voor klein orkest -14 stemmen- op. 72 (1969)

Solo en Orkest:

Andante voor cello en klein orkest in g klein op. 21 (1929)
Romance voor viool en orkest in C groot -18 stemmen op. 6 (1925)
Concertino for violin and small orchestra in a minor op. 70 (1967)
Declamatorium Proloog tot “De Hoara’s fen Hastings” op. 39 (1939)
a: declamatorium met piano b: declamatorium met orkest

Koormuziek met begeleiding:

Cantate “Ontwaakt, Gij die slaapt” (Nederlandse tekst) op. 27 (1931)
sopraan, alt, tenoor, soli, gemengd koor en orgel

Psalm 57:2 voor gemengd koor en fanfare orkest op. 37 (1936)

Toneelmuziek bij “Simson” van Fedde Schurer -16 stemmen- op. 51 (1947)
(Nederl.& Friese tekst) solo stemmen, gemengd koor en klein orkest

Herdenkings cantate “Wer binn’ de fjilden grien” (Weer zijn de
beemden groen) teksten van D.A.Tamminga & Fedde Schurer
declamatie, gemengd koor en orkest -12 stemmen- op. 32 (1949)

Herdenkings cantate “De fyftsjinde April” (15 April) op. 54 (1951)
alt solo, declamatie, gemengd koor en orkest -12 stemmen-
Muziek bij de feestelijke herdenking van Gysbert Japicx op. 68 (1965)

Opera, operette:

“De Schatten van de Lutine” op. 20 ( 1929)
Operette in 3 bedrijven op Nederlandse tekst, soli, gemengd koor,
strijk-orkest, piano en orgel

“De Jonkerboer” op. 50 (1946)
Opera in 2 bedrijven naar “Rimen en teltsjes” van de gebroeders Halbertsma
Libretto: Dr.Y.Poortinga; soli, gemengd koor en orkest

Koor à capella:

op. 1 (1922); 5 & 7 (1925); 16 (1927); 26 (1930-31); 69 (1960); 77 (1971)
49 verschillende liederen op Friese tekst voor gemengd koor

op. 24 (1924): 4 liederen voor vrouwenkoor op Friese tekst van P.J.Troelstra

Kamermuziek:

Strijkkwartet nr. 1 in G groot op. 10 (1926)
Strijkkwartet nr. 2 in d klein op. 28 (1931- 1943)
Strijkkwartet “In Memoriam” voor 3 soldaten van de Canadian Army (1943)
Sonate in d klein voor viool en piano op. 46 (1942)
Suite in d klein “Yn âlde styl” (In oude stijl) op. 40 (1935)
voor quinton, viola d’amore, tenor- en basgamba en cembalo
Trio voor hobo, klarinet en fagot in Bes groot op. 65 (1957)

2 trio’s voor hobo, klarinet en fagot in F groot en Bes groot op. 62 (1956)
gebaseerd op 2 Friese volksliedjes; gereconstrueerd door Dirk Meijer

Muziek voor toetsinstrumenten:

3 Sonatines voor piano in C groot op. 58 (1944-1952)
Preludium in Bes klein voor orgel op. 41 (1937)
Suite voor orgel no opus(1951)

Sololiederen:

Ongeveer 50 liederen voor verschillende solostemmen en piano op Friese teksten van O.Postma,
P.van der Burg, Rixt, S.Jongema, J.H.Brouwer, F.Schurer, S.Kloosterman, P.J.Troelstra, D.Kalma, J.Eisinga, G.Jonkman en anderen.

Op. 8 (1925); 29 (1931); 32 (1932-1933); 34 (1937); 38 (1938); 49 (1943-1944);
op. 56 (1952) voor alt